Okinavai csata

Fotó: The Asahi Shimbun / Europress / Getty
1/26
Fotó: The Asahi Shimbun / Europress / Getty
Fotó: Chris Mcgrath / Europress / Getty
2/26
Fotó: Chris Mcgrath / Europress / Getty
Fotó: Buddhika Weerasinghe / Europress / Getty
3/26
Fotó: Buddhika Weerasinghe / Europress / Getty
Fotó: Buddhika Weerasinghe / Europress / Getty
4/26
Fotó: Buddhika Weerasinghe / Europress / Getty
Fotó: The Asahi Shimbun / Europress / Getty
5/26
Fotó: The Asahi Shimbun / Europress / Getty
Fotó: lehoczkim
6/26
Fotó: lehoczkim
Fotó: lehoczkim
7/26
Fotó: lehoczkim
Fotó: lehoczkim
8/26
Fotó: lehoczkim
Fotó: lehoczkim
9/26
Fotó: lehoczkim
Fotó: lehoczkim
10/26
Fotó: lehoczkim
Fotó: lehoczkim
11/26
Fotó: lehoczkim
Fotó: lehoczkim
12/26
Fotó: lehoczkim
Fotó: lehoczkim
13/26
Fotó: lehoczkim
Fotó: lehoczkim
14/26
Fotó: lehoczkim
Fotó: lehoczkim
15/26
Fotó: lehoczkim
Fotó: The Asahi Shimbun / Europress / Getty
16/26
Fotó: The Asahi Shimbun / Europress / Getty
Fotó: The Asahi Shimbun / Europress / Getty
17/26
Fotó: The Asahi Shimbun / Europress / Getty
Fotó: lehoczkim / Europress / Getty
18/26
Fotó: lehoczkim / Europress / Getty
Fotó: The Asahi Shimbun / Europress / Getty
19/26
Fotó: The Asahi Shimbun / Europress / Getty
Fotó: The Asahi Shimbun / Europress / Getty
20/26
Fotó: The Asahi Shimbun / Europress / Getty
Fotó: lehoczkim
21/26
Fotó: lehoczkim
Fotó: Depositphotos
22/26
Fotó: Depositphotos
Fotó: Depositphotos
23/26
Fotó: Depositphotos
Fotó: Depositphotos
24/26
Fotó: Depositphotos
Fotó: Depositphotos
25/26
Fotó: Depositphotos
Fotó: Depositphotos
26/26
Fotó: Depositphotos