Jókai-kert

Fotó: Wikimedia Commons
1/4
Keve András könyvtár Fotó: Wikimedia Commons
Fotó: Wikimedia Commons
2/4
Jókai szobra a Svábhegyen Fotó: Wikimedia Commons
Fotó: Wikimedia Commons
3/4
Jókai kedvenc kőpadja Fotó: Wikimedia Commons
Fotó: Wikimedia Commons
4/4
Róna József Anakreon című szobra Fotó: Wikimedia Commons